hero2

Amin Kavari

Amin Kavari
ساخته شده در 1402/2/06
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من امین کاوری هستم 🌹

( موزیسین ، برنامه نویس ….. 


 

چرا من در حامی باش هستم؟

تمامی کمک های مالی شما درجهت رشد بالا بردن کیفیت تجهیزات کار استفاده می شود تا بتوانم محبت های شما را با این کار جبران کنم ✋

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند