hero2

امین مهدیزاده

امین مهدیزاده
ساخته شده در 1400/7/02
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

امین مهدیزاده اصفهانی هستم متخصص شبکه و مدیر و مسئول IT و در زمینه آموزش و انتقال دانسته های کامپیوتری خودم در فضای مجازی فعالیت میکنم 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند