hero2

برنامه نویس کنجکاو

برنامه نویس کنجکاو
ساخته شده در 1402/1/07
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من برنامه نویس آزاد هستم و در گیت هاب هم برنامه های متن باز می نویسم.  

چرا من در حامی باش هستم؟

حمایت شما باعث میشه من به فعالیتم برای برنامه های متن باز بیشتر بشه و اینطوری شاید روزی برنامه های من برای شما یا نزدکانتون بسیار مفید واقع بشه

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند