شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

    Amirsaleh Zare (born March 20,1997 ), better known by his online alias AmirEyZed, is an Iranian streamer, Youtuber & professional gamer. He's known for his first significant award in Persian Pro League Rainbow Six Seige Tournament. He also won Persian Pro League Rainbow Six Competition first place.

درحال بارگذاری صفحه...