hero2

امیرحسین بختیاری

امیرحسین بختیاری
ساخته شده در 1400/1/10
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

ایده ها، پروژه ها، طراحی های من در یک نگاه:

https://amirhoseinbakhtiari.ir/


من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند