hero2

حمایت از امیرحسین

حمایت از امیرحسین
ساخته شده در 1402/2/04
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من امیرحسینم و حدودا 3ساله که دارم تو یوتیوب تو حوزه آموزشی فعالیت می کنم.


 

چرا من در حامی باش هستم؟

برای افزایش کیفیت ویدیوها و بهبود کیفیت خوشحال میشم که از من حمایت کنید.

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند