شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

    كمپين حمايت از حيوانات انديشه سبز جهت فرهنگسازي به منظور حمايت از حيوانات همچنين ارائه خدمات امداد رساني و درمان به حيوانات آسيب ديده فعاليت ميكند 


    چرا من در حامی باش هستم؟

    به علت تعداد زياد حيوانات آسيب ديده اي كه به كمك نياز دارن من در حامي باش هستم تا بتوانيم با كمكهاي بيشتر تعداد بيشتري از حيوانات آسيب ديده را امداد كنيم 

    (بياييم با حيوانات مهربان باشيم و مهرباني را به فرزندانمان بياموزيم )

درحال بارگذاری صفحه...