hero2

صفحه درخواستی ها و حمایت مالی

صفحه درخواستی ها و حمایت مالی
ساخته شده در 1400/8/09
0
حامی
دایره خالیه

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

1,000 تومان - درخواست انیمه

اگر درخواست انیمه دارید، با پرداخت فقط ۱۰۰۰ تومان درخواست خود را ارسال کنید!


تعداد بی نهایت
30,000 تومان - حامی برنزی

در صورت قرار گرفتن در لیست حامی برنزی ما، نام شما به عنوان حامی برنزی در وبسایت قرار خواهد گرفت و کد تخفیف فروشگاه های طرف قرارداد با ما را خواهید گرفت

محدودیت : ۱۰


تعداد بی نهایت
50,000 تومان - حامی نقره ای

در صورت قرار گرفتن در لیست حامی نقره ای ما، نام شما به عنوان حامی نقره ای در وبسایت قرار خواهد گرفت و کد تخفیف فروشگاه های طرف قرارداد با ما را خواهید گرفت

محدودیت: ۳


تعداد بی نهایت
250,000 تومان - حامی طلایی

در صورت قرار گرفتن در لیست حامی طلایی ما، نام شما به عنوان حامی طلایی در وبسایت قرار خواهد گرفت و کد تخفیف فروشگاه های طرف قرارداد با ما را خواهید گرفت

محدودیت: ۱


تعداد بی نهایت