شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

    دمی گاد هستم ادمین انیمه تانوشی و میکس و میم و کرک های انیمه ای فان میسازم. 


    چرا من در حامی باش هستم؟

    تمامی حمایت های مالی برای بهبود سطح کار استفاده میشود.

درحال بارگذاری صفحه...