hero2

Aref Fatemi

Aref Fatemi
ساخته شده در 1400/5/26
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من عارف فاطمی حدودا ۵ساله به صورت کاملا دلی برای طرفداران خود موسیقی اجرا میکنم در شاخه های گویندگی و تولید پادکست و همچنین طراحی چهره و هم فعالیت میکنم و برای بقای هنرم نیاز ب همیاریه شما دوستانم دارم


چرا من در حامی باش هستم؟

من با توجه به ایجاد شدن سایت حامی باش دوس داشتم برای دوام و ماندگاریه هنرم از دوستان و مخاطبانی ک برای من و هنرم ارزش قائل هستند طلب حمایت کنم. 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند