hero2

ArgAm

ArgAm
ساخته شده در 1399/4/11
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من آرگام مسیحی، دانشجو و برای جنگیدن و کار کردن هر روز با امید دارم تئاتر کار می کنم. کلاس های مختلف گذروندم پیش استاید و کار بلد های تئاتر ایران. از یک خانواده کارگر که تا الان هزینه تمام کلاس هایی که رفتم و نذاشتم بر عهد خانواده باشه.

الان هم دانشگاهم دارد تمام می شود و نزدیک سربازی رفتن هستم و به دلیل مالی چند کلاس نتوانستم بروم و در حال تولید اولین تئاتر خودم هستم.

چرا من در حامی باش هستم؟

من برای تولید تئاتر  تا الان خیلی از وسایل خودم و فروختم اعم از کتاب، ساز گیتار ، آمپ گیتار و.... ولی با توجه به شرایط دیگه نتوانستم منبع مالی داشته باشم تا با حامی باش آشنا شدم و امید پیدا کردم که یک کمک برام فرستاده شده است.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند