hero2

آرمان ایزدپناه

آرمان ایزدپناه
ساخته شده در 1400/3/06
0
حامی

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

5,000 تومان - پاداش

به میزان مبلغی که در کار سرمایه گذاری می کنید ، موقع دریافت بخش نقدی جوایز و فروش فیلم ، یک میزان سهم (به نسبت پولی که گزاشتید ) دریافت خواهید کرد


تعداد بی نهایت