hero2

پ‍ادکست یونگ خوانی

پ‍ادکست یونگ خوانی
ساخته شده در 1400/8/27
1
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

شاهین سلیمانی هستم و از سال 84 در پی روانشناسی یونگ بوده ام.
روزی تصمیم گرفتم زمانهایی با شما گفتگوهایی با محوریت کتابهای روانشناسی یونگ داشته باشم.


حمایت مالی شما می تواند چراغ این خانه را روشن نگه دارد و کمک کند تا آرامش ذهنی بیشتری روی دهد، از سویی دیگر این تعاملی دو طرفه خواهد بود، انرژی ی دو طرفه بین ما در حال گردش خواهد بود. من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

1 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند