hero2

_aryaasadi_

_aryaasadi_
ساخته شده در 1402/3/30
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

گوشی دوم برای تولید محتوای بهتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

درود من آریام و سعی دارم با ادیتای تاریخیم شکوه ایران رو به نمایش بزارم
 

چرا من در حامی باش هستم؟

چون ایران

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند