hero2

_aryaasadi_

_aryaasadi_
ساخته شده در 1400/6/08
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

شادی دل

افزایش امکانات

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

بنده آریام تو اینستا تولید محتوا و تو توییچ استریم میکنم🗿☺


چرا من در حامی باش هستم؟.


دونیت دیگه😁

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

100,000 تومان - Ps plus اشتراک psn

بی پلاسی بد دردیه🗿😢


تعداد بی نهایت
300,000 تومان - 1k شدن

تبلیغات


تعداد بی نهایت