درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

    آسانیسم سعی داره تا بتونه به راحت ترین شکل ممکن، کسانی که به خدمات مراقبتی و پرستاری نیاز دارن رو بهشون خدمات رسانی کنه. این اشخاص افراد سالمند که دارای آلزایمر و ... یا کودکان یا بیماران هستند که به این خدمات بسیار نیاز دارند.


    چرا من در حامی باش هستم؟

    برای گسترش کار خودمان، نیاز به حمایت تمام کسانی داریم که میتوانن ما رو همراهی کنند تا بهتر خدمات رسانی کنیم.

درحال بارگذاری صفحه...