hero2

آسیمگی

آسیمگی
ساخته شده در 1402/2/22
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

فلسفه خوانده‌ام و درباره‌ی فرهنگ و سیاست می‌نویسم.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند