hero2

آتورینا

آتورینا
ساخته شده در 1400/3/11
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

تولید محتوای آموزشی نیازمند سرمایه گذاری مالی است. فروش مستقیم نیازمند این است که مدل درست خود را به نمایش عمومی بگذارد. اما با وجود شبکه های اجتماعی خیلی اوقات محتوای تولید شده رایگان توزیع می شود و این امر باعث می شود که توان ما در تولید محتوا کم باشد.

حمایت مالی از محتوایی که در آتورینا مشاهده می کنید شرعا عرفا و قانونا اجباری نیست اما اگر احساس می کنید  که چیزهایی که از محتوای تولیدی آتورینا آموخته اید باعث شده است که درآمدی به شما اضافه شود و احساس میکنید که می خواهید از آتورینا حمایت کنید از شما صمیمانه سپاسگذاریم.


من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند