hero2

کتابخانه و نشر رایگان اینترنتی آوای بوف

کتابخانه و نشر رایگان اینترنتی آوای بوف
ساخته شده در 1399/8/28
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

آوای بوف یک گروه مردم نهاد است گروه مردم نهاد است که توسط عده ای علاقمند به کتاب با دغدغه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام بستر خرد اجتماعی تشکیل شده و تا کنون تولید هزاران کتاب صوتی را در کارنامه خود دارد با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمامی فعالیت ها بصورت رایگان انجام می شود لطفا اگر در این رابطه احساس مسوولیت دارید در گسترش این فعالیت ها سهیم باشید. 

چرا من در حامی باش هستم؟

امروزه راههای زیادی برای حمایت و تشویق گروههای مردم نهاد و غیر وابسته به دولتها و سازمانهای مختلف هست تا این گروها بتوانند مستقل و بدون نیاز به تغییر مسیر به سمت خواست و منافع قدرتها، مسیر و هدف خود را پیش گرفته و فعالیتهای خود را گسترش دهند.

از جمله آن خرید فضاهای اینترنتی بیشتر، امکانات تولید، حجم اینترنت و... است که می تواند قدمهای پیش رو را مستحکم تر و انگیزه‌ی تولید کنندگان را فزونتر کند.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند