hero2

Aylar.art

Aylar.art
ساخته شده در 1399/10/01
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

اولین هدف کوتاه

آموزش و تهیه وسایل سیاه قلم برای دو نفر نیازمند و با استعداد در این زمینه

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من آیلار هستم 

از سال 94 طراحی چهره رو بدون آموزش شروع کردم. از سال 98 فعالیت خودم رو در تکنیک سیاه قلم به صورت خود آموخته شروع کردم.

چرا من در حامی باش هستم؟

هدف من پیشرفت در این زمینه و انتقال تجربیاتم به بقیه است و از حمایت های شما در جهت بهبود و پیشرفتم استفاده خواهم کرد

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند