hero2

باکِتابام

باکِتابام
ساخته شده در 1400/10/08
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

باکِتابام بستر فرهنگی مناسبی است برای خرید و فروش کتاب‌های شخصی و دانشگاهی دست‌دوم، بدون اینکه خریدار و فروشنده‌ی کتاب با یکدیگر روبرو شوند. درواقع، باکِتابام به عنوان واسطی امین و بی‌طرف بین فروشنده و خریدار کتاب عمل می‌کند.


 

چرا من در حامی باش هستم؟

باکِتابام برای توسعه‌ی زیرساخت‌های فنی و نرم‌افزاری وب‌سایت نیازمند حمایت مالی و فرهنگی شما کتاب‌دوستانی است که به کتاب و کتاب‌خوانی و فعالیت‌های فرهنگی اهمیت می‌دهید. 

مقصود از توسعه‌ی نرم‌افزاری و زیرساختی وب‌سایت، یعنی تغییراتی در سایت ایجاد کنیم که امکان بهره‌برداری و توسعه‌ی فعالیت برای باکتابام در عمل میسر شود، زیرا معتقدم پتانسیل بسیار زیادی برای همه‌گیر کردن این فعالیت در سطح ملی وجود دارد.

 

https://baketabam.ir

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند