hero2

Balal Club

Balal Club
ساخته شده در 1402/1/10
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

یک گروه کوچیک کانتت کریتور که کانتتاشون به درد هیچکی نمیخوره
(داخل یوتیوب فعالیت میکنیم ی سر بزن)

چرا من در حامی باش هستم؟

پول

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

10,000 تومان - دونیت (Common)

با (دونیت common)

اسم شما اخر ویدیو خوانده میشود


تعداد بی نهایت
25,000 تومان - دونیت (Epic)

با (دونیت epic) 


اسم شما اخر ویدیو خوانده میشود

رنک مخصوص داخل سرور دیسکرود به شما داده میشه


تعداد بی نهایت
80,000 تومان - دونیت (Legendary)

با (دونیت legendary)

اسم شما اخر ویدیو خوانده میشود

رنک مخصوص داخل سرور دیسکرود به شما داده میشه

(سوپرایز)


تعداد بی نهایت