شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

    گروه رسانه ای بامداد خبر در راستای ارائه اخبار متنوع و حرکت در راستای اخبار تولیدی،حمایت از حقوق جامعه و تلاش برای قرار گرفتن در مسیر ایجاد فضای رسانه ای مستقل با رویکرد میهن دوستانه پا در فعالیت رسانه ای گذاشته است.


    چرا من در حامی باش هستم؟

    رسانه های مستقل علاوه بر نیاز به مخاطب،نیاز به حمایت مالی دارند،حمایت های دولتی یا اندک وقطره چکانیست،یا اصلا وجود ندارد.در چنین شرایطی شما مخاطب گرامی می توانید به ادامه فعالیت رسانه های مستقل یاری برسانید.همراهی شما،یاری به روشن ماندن چراغ رسانه های مستقل خواهد بود.

درحال بارگذاری صفحه...