hero2

Delta.b

Delta.b
ساخته شده در 1399/2/01
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من توی دو رشته ورزشی پارکور و اسکیت برد فعالیت دارم


چرا من در حامی باش هستم؟

برای ادامه کارم نیاز به حمایت دارم. 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند