hero2

Barry Mind

Barry Mind
ساخته شده در 1399/8/08
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

بری مایند هستم که مدتی است که تولید محتوا را شروع کردم ، برای بهتر شدن کیفیت کارهایم به حمایت شما نیاز دارم ، اولین هدف من از این حمایت ها ، خرید یک کامپیوتر است چون بنده فاقد یک کامپیوتر می باشم برای ویدئو های بهتر ، نیازمند خرید کامپیوتر هستم.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند