hero2

بسامد  ‌BASAMAD

بسامد  ‌BASAMAD
ساخته شده در 1403/1/09
0
حامی
دایره خالیه

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

30,000,000 تومان - حامیان ریالی

دریافت پوستر اختصاصی حامیان بسامد همراه امضای اعضای تیم. یک عطر از برند خوب ضاصاری به انتخاب حامی.

در صورت تمایل، گفتن نام حامی در پایان هر قسمت


تعداد بی نهایت
30,000,000 تومان - حامیان ارزی

دریافت پوستر اختصاصی حامیان بسامد به همراه امضای اعضای تیم. در صورت تمایل، گفتن نام حامی در پایان هر قسمت


تعداد بی نهایت