hero2

حمایت مالی از پایگاه خبری بستک نیوز

حمایت مالی از پایگاه خبری بستک نیوز
ساخته شده در 1400/6/01
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

پایگاه اطلاع رسانی بستک نیوز بعنوان وسیع ترین شبکه خبری بومی هرمزگان برای ادامه حیات خود به حمایت مالی شما بزرگواران نیازمند است.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند