hero2

روزنامه بیان مردم

روزنامه بیان مردم
ساخته شده در 1401/11/08
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

ساخت خبرنامه

ساخت خبرنامه رایگان و ارسال روزانه اخبار به کاربران سایت روزنامه بیان مردم

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

حيات روزنامه بیان مردم به كمك‌هاي شما وابسته است و به اين وابستگي مفتخر است. «شرق» در طول دو دهه انتشار، همواره بر استقلال رأي خود پافشاري كرده است و با اين باور، با رويكردي انتقادي به تحليل اخبار و وقايع سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ايران پرداخته و اين امر بدون آنكه «بیان مردم» به حزب، مرام يا تشكل سياسي خاصي وابسته باشد، محقق شده است. پس دور از انتظار نيست كه «بیان مردم» نيز همچون ديگر مراكز و نهادهاي خصوصي به تنگناهاي اقتصادي گرفتار شود. 

 


 

چرا من در حامی باش هستم؟

با وجود اين، بنا داریم با مساعدت مالي مخاطبان خود، مردم و نخبگان اقتصادي اين مسير را ادامه دهیم و براي بقاي خود دلبسته كساني هستیم كه استقلال اين رسانه را محترم مي‌شمارند و براي ادامه راه همراهي و کمک مي‌كنند.

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند