hero2

بازی‌رومیزی

بازی‌رومیزی
ساخته شده در 1400/12/21
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من امید حیدری هستم و‌ همراه با شهلا فکوری شما را با بازی‌های رومیزی آشنا میکنیم تا توی دورهمی‌های خانوادگی و جمع‌های دوستانه سرگرم باشید

چرا من در حامی باش هستم؟

تولیدمحتوای باکیفیت نیازمند وقت و هزینه‌های فراوانی است و برای  تأمین این هزینه‌ها نیازمند حمایت شما هستیم 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند