hero2

رادیو بامبو

رادیو بامبو
ساخته شده در 1398/8/08
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

پادکست می‌سازم

سعی میکنم یه مجله تر و تمیز براتون آماده کنم

ساز میزنم 

حقوق خوان دانشگاه شیرازم

به شدت بی‌پول 

انصرافی برق بازم دانشگاه شیراز

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند