شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

    من محمد مهدی نمازی هستم و کمک های مالی شما را به صورت خرید آب به خوزستان ارسال می کنم تا بخشی از خوزستان را از بی آبی نجات دهم کمک درسی بیشتر باشد بهتر است کمک بیشتر آب بیشتر


    چرا من در حامی باش هستم؟

    به دلیل اینکه جم.ع‌آوری کمک یکی از سلبریتی ها را دیدم سه میلیارد تومان جمع کرد اما صد میلیون به خوزستان آب داد خواستم جلوی این روند را بگیرم تمام مبلغ اهدای شما به صورت آب به خوزستان ارسال خواهد شد با تشکر از کمک های شما یادآوری می کنم کمک های شما به صورت کامل بدون کم شدن ۱ ریال به خوزستان میرود

درحال بارگذاری صفحه...