hero2

بگوشنو

بگوشنو
ساخته شده در 1401/2/08
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

به گوش نو، بگوشنو
ما باور داریم که با گسترش فرهنگ گفت وگو و گشودگی به روی دیگری میشود از بسیاری بن بست های جامعه رهایی پیدا کرد.
بگوشنو شامل یک صفحه در اینستاگرام است که با تولید محتواهای تخصصی برای اشاعه این فرهنگ در ایران تلاش میکند. این گروه تاکنون علاوه بر پیشبرد این صفحه، کمپین "دانه گفت و گو" را برای اشاعه فرهنگ گفت و گو در بین سازمان های مردم نهاد ایران برگزار کرده است که این پروژه همچنان ادامه دارد.
 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند