hero2

Ben10 series

Ben10 series
ساخته شده در 1400/9/29
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من ادمین چنل بن تن سریز در حدود یک سال فعالیت در این کانال و تبدیل شدن به بزرگترین چنل بن تن ایران و پوشش دهنده اخبار انیمیشن بن تن

برای حمایت از چنل ما برای تولید محتوا بهتر لطفا لطفا هر چقدر مبلغی که مد نظرتون هست از چنل ما حمایت کنید

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند