برای ساخت پادکست چه تجهیزاتی نیاز دارم؟ (راهنمای پیشرفته ساخت پادکست)

کمی قبل‌تر یادداشتی منتشر کردم تحت عنوان (راهنمای مبتدی ساخت پادکست) و در آن اصول اولیه‌‌ای که هر پادکستر باید بداند را بررسی کردیم. اما در این مقاله می‌خواهم در ادامه بحث قبلی به تجهیزات مناسب ساخت پادکست بپردازم. واقعیت این‌جاست که برای شروع پادکست نباید خودتان را درگیر تهیه تجهیزات کنید و فقط فقط …

ادامه مطلب