چگونه کمدین شویم؟

در این مقاله یک لیست هفت مرحله‌ای درست کردم تا شما سفر خود را به سمت کمدین شدن شروع کنید. این مقاله شما را در مسیر درست قرار می‌دهد و به شما کمک از برخی از دام‌ها و اشتباهاتی که کمدین‌های جدید هنگام شروع تجربه می کنند اجتناب کنید. مرحله اول: یک دفترچه یادداشت تهیه …

ادامه مطلب