hero2

Sina Shahijani

Sina Shahijani
ساخته شده در 1400/3/13
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

قصد دارم با حمایت‌های مالی شما، دوربین بخرم و کیفیت محتوای خود را بالا ببرم.

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

سینا شاهیجانی هستم "مستعار به بابی"

نویسنده و فیلمساز مستقل.

چرا من در حامی باش هستم؟

تا با حمایت های شما بتونم کارهای باکیفیت تر و حرفه ای بسازم.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند