hero2

Boocast

Boocast
ساخته شده در 1399/9/17
1
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

ما کی هستیم و چه فعاليتی می کنیم؟

گروه بوکست با تنظیم و اصلاح کتاب های صوتی قدیمی کارش رو شروع کرد، و در حال حاضر در حال ترجمه و ضبط آثار مهم ادبیات جهان هستیم. این کتاب ها را به صورت رایگان در اپلیکیشن هایی مثل کست باکس، انکر و... منتشر میکنیم، تا همه، مخصوصا کسانی که توان مالی خرید کتاب صوتی را ندارند، بتوانند از این فرصت استفاده کنند. 

کتاب های گروه بوکست در کست باکس:

جنایت و مکافات

مردی به نام اوه

برادران کارامازوف

چهار اثر فلورانس (چهار میثاق)

زیباترین جای جهان این جاست

هنر ظریف بیخیالی

اثر مرکب


چرا ما در حامی باش هستیم؟

گروه بوکست به صورت خودجوش تشکیل شده و تمام مخارج را اعضای گروه پرداخت میکنند، اما شايد شما دلتون بخواد به ما کمک کنيد تو اين راه!! ما برای اين کمک احتمالی، اين اکانت رو ساختيم. مطمنا حمایت مالی به ما انگیزه و آزادی بیشتری برای کار در این ضمینه میدهد و باعث میشود کمیت و کیفیت کار ما بیشتر شود. زندگی فارغ از غذای روح، نياز به کربوهيدرات به عنوان سوخت، داره. غذای روح شما با ما، مقدمات تهيه کربوهيدراتمون با شما. 


من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

1 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند