hero2

پادکست بوم

پادکست بوم
ساخته شده در 1400/9/16
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من مهدی عباسی هستم و در پادکست بوم، تاریخ فلسفه رو با بیانی ساده و به طور خلاصه به شما معرفی می‌کنم.


چرا من در حامی باش هستم؟

برای فراهم کردن امکانات بیشتر، به دست آوردن آزادی بیشتر در اختصاص وقت به ساخت پادکست، و امکان گسترش و تکمیل این پروژه و دست بردن به پروژه‌های جدید!

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند