hero2

Brain_rap

Brain_rap
ساخته شده در 1399/5/08
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

خرید دوربین برای چنل یوتیوب

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

این صفحه فقط برای حمایت از رپفارس زده شده شما میتونید با کمترین هزینه به مستعدان رپفارسی کمک کنید


چرا من در حامی باش هستم؟

تمام حمایت های شما خرج تولید محتوا برای رپفارس میشه

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند