hero2

زنگ تفریح در دانشگاه

زنگ تفریح در دانشگاه
ساخته شده در 1400/11/02
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

برگزاری دوره

با حمایت شما، کیفیت و سطح دوره ها ارتقاء خواهد یافت

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

همایش زنگ تفریح در دانشگاه به عنوان بزرگترین همایش دانش آموزی- دانشجویی کشور، به مدت 14 سال، برای آشنایی بیشتر و بهتر دانش آموزان با محیط و رشته های دانشگاهی، اهداف زندگی و مهارت های مدیریتی برگزار می شود.


 

چرا من در حامی باش هستم؟

دوره +14 همایش زنگ تفریح در دانشگاه قصد دارد تا با برگزاری دوره های آنلاین، اهداف خود - که آگاهی رسانی به دانش آموزان در حوزه های مهارتی است- را دنبال کند و دستیابی به این امر، به کمک حمایت شما شنوندگان عزیز بهتر انجام خواهد شد.

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند