hero2

موجو کانت

موجو کانت
ساخته شده در 1400/7/30
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

ما کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

تیم موجو کانت یکی از تیم هایی است که در زمینه فروش جم و سیپی و یوسی و غیره فعالیت می‌کند ما اینجا هستیم تا تحریم هایی که در زمینه بازی ها و خرید درون برنامه ایی انجام شده و ملت ما را از این امکانات محروم کرده حمایت کنیم و با ایجاد خدماتی به شما کمک کنیم

چرا ما در حامی باش هستم؟

متاسفانه تیم ما  به دلایلی نمی تواند از درگاه های ایرانی استفاده کند به همین دلیل از سرویس حامی باش کمک گرفته ایم

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند