hero2

عکس در عکس

عکس در عکس
ساخته شده در 1399/2/13
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

ما یک تیم رسانه ای در منطقه پیروزی هستیم.در حال حاضر در صدد خرید تجهیزات هستیم.تقریبا تمام تجهیزات برای فعالیت رسانه ای خود را داریم.مهم ترین وسیله ای که نیاز داریم و در حال حاضر نداریم دوربین عکاسی است.با خرید این دوربین کلی از کار هایمان پیش میرود.من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند