شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

    سلام 

    جهت فرهنگسازی حمایت از حیوانات تصمیم گرفتم که از محل زندگی خودم شروع کنم و آنچه در توانم هست جهت حمایت از این موجودات بی گناه و معصوم هر چند در مقیاس کوچک محلی اجرا کنم

    باشد که روزی در هر محله ای چندین حامی باشد 

درحال بارگذاری صفحه...