hero2

Cat_apadana

Cat_apadana
ساخته شده در 1399/12/03
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

سلام 

جهت فرهنگسازی حمایت از حیوانات تصمیم گرفتم که از محل زندگی خودم شروع کنم و آنچه در توانم هست جهت حمایت از این موجودات بی گناه و معصوم هر چند در مقیاس کوچک محلی اجرا کنم

باشد که روزی در هر محله ای چندین حامی باشد 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند