hero2

کتاب Centos 7

کتاب Centos 7
ساخته شده در 1400/7/26
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

عزیزه صافی هستم، کارشناس فناوری اطلاعات، نویسنده و مترجم کتاب های تخصصی گروه کامپیوتر و IT و فعال امور بشردوستانه در امور کودکان کار محروم از تحصیل و زنان بی سرپرست و بد سرپرست. از سال ۹۷ تاکنون هدف از چاپ کتاب های تخصصی با همکاری همکارانم، کمک رسانی و نشاندن لبخند بر لب کودکان کار محروم از تحصیل بوده است و درصدد گسترش این هدف با کمک خیرین محترم میباشیم


چرا من در حامی باش هستم؟

سال ۹۷ این کتاب برای اولین بار و با هدف تامین مخارج زندگی شخصی و همچنین حمایت از کودکان کار محروم از تحصیل به میزان ۱۵ درصد حاصل از عواید بدست آمده چاپ شد. این مبلغ دقیقا به تعدادی از کودکان کاری که در سطح شهر مشغول به جمع آوری ضایعات بوده و وضعیت مالی مناسبی نداشته اندو و محروم از تحصیل بود بصورت پرداخت شهریه ی مدرسه و تغذیه ی سالم ارائه شده بود. استقلال حدودی مالی و همچنین حمایت نسبی مالی از ضعیف ترین و آسیب پذیرترین قشر جامعه تبدیل به خاطره ای شیرین شد. اما بعد از آن متاسفانه به سبب هزینه های سرسام آور و صعودی اخذ مجوز و چاپ باعث شد تا علیرغم تقاضای جامعه ی علمی آی تی نتوانم این کتاب را برای دفعات بعد چاپ کنم. در حال حاضر مجوز و چاپ مجدد برای ۵۰۰ جلد حدود ۲۴ میلیون تومان شده که قادر به تامین این مبلغ نمیباشم و هر ماه چند میلیون بر هزینه ی قبل اضافه میشود و همین باعث عدم موفقیت بنده شده است. در واقع هدف بنده در کنار تامین نسبی و اولیه ی مخارج زندگی شخصی و خانوادا ام، حمایت بیشتر از کودکان کار محروم از تحصیل بیشتری نیز است. لذا تقاضا دارم در این راستا مساعدت نمایید. 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند