hero2

مؤسسه فرهنگی هنری مکتب تغییر

مؤسسه فرهنگی هنری مکتب تغییر
ساخته شده در 1400/1/10
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

ترویج الگوی جنبش هارمونی تغییر (جهت) را رسالت شخصی خودم قرار داده‌ام و متعهد هستم تا با ابداع و نوآوری راهکارهای خلاقانه به افراد، خانواده‌ها، کسب‌وکارها و سازمان‌ها کمک کنم تا تغییر را اجرا کنند.

چرا من در حامی باش هستم؟

در اینجا هستم تا بخشی از حمایت‌های افرادی را دریافت کنم که در قبال آن‌ها ارزش‌آفرینی می‌کنم. حمایت شما هر چند کم انرژی و عشق نامحدود و بی‌نهایت را برای من به ارمغان خواهد آورد تا صدای تغییر در گلویمان خفه نشود و به همه‌ی کسانی هدیه کنند که می‌خواهند یک تجربه‌ی موفق برای اجرای تغییر داشته باشند.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند