hero2

classicopedia

classicopedia
ساخته شده در Invalid date
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

کلاسیکوپدیا، از تیرماه 1390 با علاقه شخصی موسس آن (سمیر شیرازی) برای جمع آوری کلیه اطلاعات مربوط به خودروهای کلاسیک ایران شکل گرفت و اکنون جامع ترین مرجع خودروهای کلاسیک کشور محسوب میشود. در ادامه فعالیتهای مدون سازی، تیم کلاسیکوپدیا تصمیم گرفت مجموعه مستنداتی برای حفظ تاریخ درباره اتومبیلرانی و موتورسواری در ایران و مصاحبه با پیشکسوتان این رشته انجام دهد. به علاوه کلکسیونرها، مسولان، مکانیک ها و تیونرها، طراحان و... نیز در این مستند معرفی میشوند. حفظ تاریخ شفاهی اولویت اصلی کلاسیکوپدیاست.


چرا من در حامی باش هستم؟

فعالیت کلاسیکوپدیا از 1390 تاکنون با علاقه شخصی دنبال شده است اما گسترش آن منوط به توجه و حمایت افراد جامعه میباشد. با حمایت افراد علاقمند، ساخت مجموعه مستندات کلاسیکوپدیا و ثبت تاریخ شفاهی خودرویی ایران از ابتدا تاکنون میسر خواهد بود.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند