hero2

cod_anbo_gamer_yt

cod_anbo_gamer_yt
ساخته شده در 1400/6/07
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من علیرضا صمیمی هستم و تو پیجم گیمپلی های جذابی میزارم

برای ادامه کارم نیاز به اندکی پول دارم

یه کمک ریز کنید

ممنون


چرا من در حامی باش هستم؟

در اینجا از چگونگی تصمیم خود برای استفاده از بستر حامی باش بنویسید، اهداف شما چیست و چگونه حمایت های دریافتی شما می تواند زندگی، کیفیت و یا کمیت فعالیت شما را تغییر دهد و اینکه چه کاری با حمایت های دریافتی خود خواهید کرد. شفافیت بسیار مهم است و می تواند کلید موفقیت در جذب حمایت ها باشد.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند