hero2

کانکس ⁘ آموزش برای همه

کانکس ⁘ آموزش برای همه
ساخته شده در 1401/1/06
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

کانکس چیست و چه فعالیتی انجام می دهد؟

کانکس یک آکادمی است، یک بستر برای اینکه افراد بدون هیچ هزینه‌ای در آن آموزش ببینند. در حال حاضر، کانکس، تمامی نیرو و توان خود را در حوزه بلاگینگ و تولید محتوای متنی گذاشته است. در آینده نیز در بخش‌هایی نظیر پادکست، ویدیو و کتاب الکترونیکی و تبدیل آموزش های خود به این بخش ها فعالیت خواهد نمود.

 

چرا کانکس در حامی باش است؟

مانند هر استارتاپ دیگری، کانکس نیز نیازمند حمایت شماست. حمایت های شما موجب ارتقای سطح کیفی آموزش ها خواهد شد. این را نیز خاطر نشان کنیم که اگر حمایتی هم صورت نگرفت، کانکس از وظیفه‌ی خود، همان (آموزش) شانه خالی نخواهد کرد و استوار در این زمینه گام بر می دارد.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند