hero2

طراحی دیجیتالی کوپار

طراحی دیجیتالی کوپار
ساخته شده در 1400/8/28
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

بنده کوپار هستم، دارای 4 سال سابقه طراحی انواع طرح دیجیتال برای شرکت‌ها، افراد و اهداف مختلف.

چرا من در حامی باش هستم؟

صفحه حامی باش بنده برای امرار معاش از طریق آموزش و همچنین طراحی، و کمک به تبلیغ انواع کانال و افراد از طریق طراحی برای آنها میباشد.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند