hero2

حمایت از آلبوم دهر

حمایت از آلبوم دهر
ساخته شده در 1401/12/24
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من عارف شاهدنواز هستم. نوازنده سنتور و آهنگساز و این صفحه حمایت از آلبوم دوم من، دهر، هست. دهر بصورت رایگان از پلتفرم های مختلفی مثل اسپاتیفای، ساندکلود و … منتشر شده و شما در صورت تمایل میتونید به مقدار دلخواه از این اثر حمایت مالی کنید. اگر هم تمایل نداشتید، بازم ممنون که کار رو گوش دادید. 

ارادتمند همه، عارف


 

چرا من در حامی باش هستم؟

در اینجا از چگونگی تصمیم خود برای استفاده از بستر حامی باش بنویسید، اهداف شما چیست و چگونه حمایت های دریافتی شما می تواند زندگی، کیفیت و یا کمیت فعالیت شما را تغییر دهد و اینکه چه کاری با حمایت های دریافتی خود خواهید کرد. شفافیت بسیار مهم است و می تواند کلید موفقیت در جذب حمایت ها باشد.

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند