hero2

دانیال جوادی

دانیال جوادی
ساخته شده در 1400/1/20
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من دانیال هستم فعالیت من استریم که سیستم خوبی ندارم نمیتونم و تولید محتوا و کدنویسی  و ارزو دارم منم مثل کسایی دیگه سیستم داشته باشم


چرا من در حامی باش هستم؟

من در حامی باش هستم تا شما بهم کمک کنین بالا برم و وقتی بالا رسیدم بگم کیا منو بالا اوردن  

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند